WERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKTWERDYKT

JURY 41. FESTIWALU
SZKÓŁ TEATRALNYCH w składzie: 

Dominika Biernat - przewodnicząca
Mirosław Baka
Jacek Braciak
Tomasz Schuchardt
przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX w wysokości 15 000 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
zespołu spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza z AST Kraków, filia we Wrocławiu.

 NAGRODY AKTORSKIE:
I NAGRODA AKTORSKA w wysokości 7 000 zł dla Kamila Pudlika z AST Kraków za rolę w spektaklu ORESTEIA w reżyserii Michała Zadary.

II NAGRODA AKTORSKA wysokości 5 000 zł dla Moniki Mikołajczak z AST Kraków filia
we Wrocławiu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza.

III NAGRODA AKTORSKA wysokości 3 000 zł dla Patrycji Dąbrowskiej A NAJWAŻNIEJSZE JEST…
z AST Kraków filia we Wrocławiu.

 Równorzędne WYRÓŻNIENIA w wysokości 1 500 zł otrzymują:
- Karolina Bednarek z AST Kraków za rolę w spektaklu ORESTEIA w reżyserii Michała Zadary,
- Gabriela Gola z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu ŻYJĘ! w reżyserii Magdaleny Miklasz,
- Julia Latosińska z AST Kraków za rolę w spektaklu ŚWIAT GDZIEŚ INDZIEJ w reżyserii Marcina Czarnika,
- Maciej Baka z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza,
- Nataniel Zoń z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu WIĘCEJ ŁEZ w reżyserii Małgorzaty Wdowik i Dobromira Dymeckiego,
- Maciej Walter ze Szkoły Filmowej w Łodzi za rolę w spektaklu TRZY SIOSTRY. WARIACJE
w reż. Franciszka Szumińskiego.

 Dwa WYRÓŻNIENIA ZESPOŁOWE w wysokości 4000 zł za spektakle:
- NEXT LEVEL w reżyserii Marcina Libera z AST Kraków,
- ŻYJĘ! w reżyserii Magdaleny Miklasz z AST Kraków filia we Wrocławiu.

 NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
- Najbardziej Elektryzujący Aktor – Oskar Jarzombek z AST Kraków.
- Najbardziej Elektryzująca Aktorka – Rozalia Rusak z AST Kraków.


NAGRODY SPECJALNE ufundowane przez podmioty zewnętrzne:

 Nagrody OPUS FILM dla Aktorki i Aktora, których chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym, po 2 500 zł każda dla:
- Moniki Mikołajczak z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza,
- Kuby Mielewczyka z AST Kraków filia we Wrocławiu za rolę w spektaklu A NAJWAŻNIEJSZE JEST… w reżyserii Pawła Miśkiewicza.

 Nagrody im. Zbigniewa Zapasiewicza „Zapasowa maska” ufundowana przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich ZZAP, w wysokości po 1 500 zł dla:
- Agnieszki Kijewskiej z AST Kraków za rolę w spektaklu ORESTEIA w reżyserii Michała Zadary,
- Bartłomieja Deklewy z AST Kraków za rolę w spektaklu ORESTEIA w reżyserii Michała Zadary.

Nagroda TV TOYA za wrażenia audialne w wysokości 2 000 zł dla
zespołu z  AT Warszawa 
za spektakl OLIMP w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.

Nagroda im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotów” w wysokości 100 USD
dla Marii Kuśmierskiej ze Szkoły Filmowej w Łodzi za rolę w spektaklu OCZY TEJ MAŁEJ
w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego.

Nagrody Związku Artystów Scen Polskich ZASP „Deska Sceniczna” dla:
- Marty Malinowskiej z AST Kraków filia we Wrocławiu,
- Karoliny Bednarek z AST Kraków.

Nagroda „Dziennika Teatralnego” dla Julii Latosińskiej z AST Kraków.

Nagroda Gazety Festiwalowej TUPOT „Złota Żyleta” dla Angeliki Smyrgały z AST Kraków.

1-41
2-41
3-41
4-41
5-41
6-41
7-41
8-41
9-41
10-41
11-41
12-41
13-41
14-41
15-41
16-41
17-41-1
18-41
19-41
20-41
21-41
22-41
23-41
24-41
25-41
26-41
27-41
28-41
29-41
30-41
31-41
32-41
33-41
34-41
35-41
36-41
plakat_fundusz_celowy_420x297