Aktorzy PWSFTviT ŁÓDŹ

Michał Darewski

Jakub Dąbrowski

Sebastian Dela

Magdalena Dwurzyńska

Kacper Dykban

Katarzyna Hołyńska

Jakub Jakubiec

Klaudia Janas

Karolina Kostoń

Klaudia Koścista

Szymon Kukla

Justyna Litwic

Jan Łuć

Barbara Olszewska

Jakub Sierenberg

Marta Stalmierska

Daniel Stanko

Mikołaj Trynda

Bogumiła Trzeciakowska

Oliwer Witek

Fot. Maria Ornaf i Zuzanna Zachara-Hassairi