XI Festiwal Szkół Teatralnych

Łódź, 22-27 marca 1993 roku

Repertuar spektakli dyplomowych

 1. Romeo i Julia Wiliama Szekspira, reżyseria – Jan Peszek, PWST, Kraków
 2. Zdrady miłosne Moliera, reżyseria – Robert Czachowski, PWST, Kraków
 3. Zbrodnie serca Beth’a Henely’ego, reżyseria – Marcin Sławiński, PWSFTviT, Łódź
 4. Opowieść zimowa Wiliam Szekspir, reżyseria – Bogusław Kierc, PWST, Wrocław
 5.  Maciej Korbowa i Bellatrix cz. I i II Stanisława Ignacego Witkiewicza, reżyseria – Krystian Lupa, PWST, Kraków
 6. Yerma Federico Garcia Lorki, reżyseria – Piotr Cieślak, PWST, Warszawa
 7. Ptaszek zielonopióry Carlo Gozziego, reżyseria – Ryszarda Hanin, PWST, Warszawa
 8. Miłośc i gniew Johna Osborne’a, reżyseria – Krzysztof Kolberger, PWSFTviT, Łódź
 9. Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, reżyseria – Ewa Mirowska, PWSFTviT, Łódź

Werdykt Jury

Nagroda główna

Stanisław Mucha za rolę Teozofczyka, Lokaja i Lykona w Macieju Korbowie i Bellatrix Stanisława Ignacego Witkiewicza

Nagrody aktorskie

 1. Małgorzata Maślanka za rolę Bellatrix w Macieju Korbowie i Bellatrix  Stanisława Ignacego Witkiewicza
 2. Anna Rażniewska za rolę Lenny w Zbrodniach serca Beth’a Henely’ego i Hanki w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
 3. Edyta Torhan-Kowalewska za rolę Marty i Pani Kapulet w Romeo i Julii Wiliama Szekspira oraz Kleantis w Zdradach miłosnych Beth’a Henely’ego
 4. Natalia Sierocka i Agnieszka Wosińska za rolę Yermy w Yermie Federico Garci Lorki
 5. Mateusz Jakus za rolę Leontesa w i Zimowej opowieści Wiliama Szekspira
 6. Artur Sokołowski za rolę Macieja Korbowy w Macieju Korbowie i Bellatrix Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wyróżnienia

 1. Izabela Kuna za rolę Pani Dulskiej w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
 2. Agnieszka Rosiek za rolę Cayambe w Macieju Korbowie i Bellatrix Stanisława Ignacego Witkiewicza
 3. Agnieszka Sporek za rolę Meg w Romeo i Julii Wiliama Szekspira i Juliasiewiczowej w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
 4. Paweł Gędłek za rolę Laurentego w Romeo i Julii Wiliama Szekspira
 5. Rafał Kowal za rolę Merkurego w Zdradach miłosnych Beth’a Henely’ego
 6. Maciej Kowalewski za rolę Merkucia w Romeo i Julii Wiliama Szekspira oraz Amfitriona w Zdradach miłosnych Beth’a Henely’ego
 7. Robert Więckiewicz za rolę Czasu w Zimowej opowieści Wiliama Szekspira

Skład Jury

 1. Jerzy Kawalerowicz – przewodniczący
 2. Halina Marczuk
 3. Henryk Boukołowski
 4. Janusz Degler
 5. Jerzy Fedorowicz