VIII Ogólnopolski Przegląd

Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych
Łódź, 2-8 kwietnia 1990 roku

Repertuar spektakli dyplomowych

  1. Tango Sławomira Mrożka, reżyseria – Waldemar Śmigasiewicz, PWST Kraków
  2.  Wesele według Stanisława Wyspiańskiego, reżyseria – Andrzej Łapicki, PWST Warszawa
  3. Szkice z człowieka bez właściwości część I i II Roberta Musila, reżyseria – Krystian Lupa, PWST Kraków
  4. Portret Sławomira Mrożka, reżyseria – Eugeniusz Korin, PWST Wrocław
  5. Teraz ja, opieka pedagogiczna – Maja Komorowska, PWST Warszawa
  6. Król Ubu Alfreda Jarry’ego, reżyseria – Jerzy Stuhr, PWST Kraków
  7. Piosenki Georges’a Brassensa, opieka pedagogiczna – Jerzy Bielunas, PWST Wrocław
  8. Wujaszek Wania Antoniego Czechowa, reżyseria – Zdzisław Tobiasz, PWSFTviT Łódź
  9. Pieszo Sławomira Mrożka, reżyseria – Bogusław Semotiuk, PWSFTviT Łódź

Spektakle nie były oceniane przez Jury.
Przegląd nie był konkursem.