Jacek Głomb

Reżyser teatralny. Od roku 1994 dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jako artysta odwołuje się do tradycji polskich scen alternatywnych lat 70., za najważniejsze uznając mówienie do współczesnych ludzi o współczesnych problemach. Jego teatr jest niepokorny, zaangażowany politycznie i społecznie, często realizowany w obiektach niekonwencjonalnych, zdegradowanych fizycznie i kulturowo. Jest też reżyserem filmu fabularnego Operacja Dunaj (2009). Pracuje w Polsce i za granicą: w Macedonii, Gruzji i na Litwie.

Laureat wielu nie tylko teatralnych nagród, m.in. najważniejszego polskiego wyróżnienia teatralnego – Nagrody im. Konrada Swinarskiego (2001). Pod jego kierownictwem Teatr Modrzewskiej wystąpił m.in. w Wielkiej Brytanii (Fringe w Edynburgu), USA, Turcji, Argentynie, Rosji.  Laureat Nagrody im. Zygmunta Hubnera – „Człowiek Teatru” (2018).  Członek Polskiego Pen Clubu.