BIURO FESTIWALUBIURO FESTIWALUBIURO FESTIWALUBIURO FESTIWALUBIURO FESTIWALUBIURO FESTIWALU

TEATR
STUDYJNY

Teatr Studyjny
ul. Kopernika 8
T: 42 63 64 166

INFORMACJE
DLA MEDIÓW

Anna Kazimierczak
T: +48 501 045 264
E: a.kazimierczak@filmschool.lodz.pl

1-41
2-41
3-41
4-41
5-41
6-41
7-41
8-41
9-41
10-41
11-41
12-41
13-41
14-41
15-41
16-41
17-41-1
18-41
19-41
20-41
21-41
22-41
23-41
24-41
25-41
26-41
27-41
28-41
29-41
30-41
31-41
32-41
33-41
34-41
35-41
36-41
plakat_fundusz_celowy_420x297