AKTORZY AT WARSZAWA

SPECJALNOŚĆ: AKTORSTWO DRAMATYCZNE

001-JULIA_BUKAuA-2

JULIA BUKAŁA

002-JAKUB_DMOCHOWSKI-2

JAKUB DMOCHOWSKI

003-JULIA_FLISI„SKA-2

JULIA FLISIŃSKA

004-EMILIA_FLORCZAK-2

EMILIA FLORCZAK

005-LUCYNA_FR§CZEK-2

LUCYNA FRĄCZEK

006-MACIEJ_KARBOWSKI-2

MACIEJ KARBOWSKI

007-MICHAu-KASZY„SKI-2

MICHAŁ KASZYŃSKI

008-MARIA_KuUSEK-2

MARIA KŁUSEK

009-KAMIL_KSI§ΩEK-2

KAMIL KSIĄŻEK

010-ALEKSANDER_uYo-2

ALEKSANDER ŁYŚ

011-HELENA_RZ§SA-2

HELENA RZĄSA

012-ADAM_STASIAK-2

ADAM STASIAK

013-NATALIA_SZCZYPKA-1

NATALIA SZCZYPKA

014-IGA_SZUBELAK-2

IGA SZUBELAK

015-JESSICA_WALECKA-2

JESSICA WALECKA

016-HANNA_WOJT‡oCISZYN-2

HANNA WOJTÓŚCISZYN

017-KAROLINA_ZAWISTOWSKA-2

KAROLINA ZAWISTOWSKA

SPECJALNOŚĆ: AKTORSTWO I WOKALISTYKA

001-JULIA_BIELI„SKA-1

JULIA BIELIŃSKA

002-KAROLINA_KLICH-1

KAROLINA KLICH

003-MAJA_KOWALSKA-1

MAJA KOWALSKA

004-SANDRA_NAUM-1

SANDRA NAUM

005-KAMIL_OWCZAREK-1

KAMIL OWCZAREK

006-JULIA_PIKLIKIEWICZ-1

JULIA PIKLIKIEWICZ

007-ZUZANNA_RADEK

ZUZANNA RADEK

008-MAREK_ZAWADZKI-1

MAREK ZAWADZKI

1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297