OPIS WARSZTATÓW

DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU – warsztaty Agencji Dramatu i Teatru

Podczas 42. FST w ramach warsztatów DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU...DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU kuratorowanych z ramienia ADiT przez Zofię Gustowską, studenci reżyserii filmowej i tv Szkoły Filmowej w Łodzi Marcjanna Lelek i Maciej Tyburski zrealizują czytania performatywne dwóch tekstów: PALCE CHOPINA autorstwa Michała Łukowicza oraz MOJĄ ULICĄ PŁYNIE RZEKA autorstwa Elżbiety Depty i Adriana Szafrańskiego.

Celem warsztatów jest włączenie autora, na zasadach partnerskich, w proces realizacji spektaklu (autor jest obecny już na pierwszych próbach), rozwijanie w młodych twórcach teatralnych postaw szacunku dla praw autorskich w podejściu do tekstu współczesnego, przyzwyczajanie aktorów do rozmowy z autorem na temat zmian w tekście, uczenie się wzajemnego zaufania, które w czasach wszechobecnej konkurencji ma znaczenie priorytetowe. Ważna jest również konfrontacja i wymiana doświadczeń podczas wspólnej pracy nad scenicznym kształtem tekstu dramatycznego. Formuła warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad powstaniem spektaklu teatralnego od momentu wyboru tekstu, poprzez twórczą dyskusję nad jego kształtem, po koncepcję scenicznej realizacji.

AUTORZY I TEKSTY ADiT:

51
ADRIAN
SZAFRAŃSKI
Ukończył Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Opolskim. Współautor spektaklu Moją ulicą płynie rzeka w reż. Elżbiety Depty, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (2018) i Dwanaście prac Heraklesa w reż. Elżbiety Depty, Teatr Groteska w Krakowie (2018). Autor adaptacji bajki Pinokio oraz Opowieść Wigilijna i Opowieść Wielkanocna. Scenarzysta serialu telewizyjnego Lombard. Życie pod zastaw (2020 – dzisiaj). Od 2020 roku współpracuje z Kaz Studio Gdynia przy rozmaitych projektach animacji dla dzieci. Stypendysta Marszałka Województwa Opolskiego za tekst dramatyczny  Judyta i niedźwiedź (2021). Rezydent Sceny Nowej Dramaturgii w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2023).
 
f55
MICHAŁ
ŁUKOWICZ

Prawnik i polonista (doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo). Obecnie student reżyserii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Jest m.in. finalistą Sceny Nowej Dramaturgii w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Katowickiej Rundy Teatralnej oraz półfinalistą 31. poznańskiego Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i 17. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. W 2024 wraz z Sylwią Zielińską otrzymał Nagrodę Crew United na 12 Festiwalu Filmowym Script Fiesta w Warszawie. Współpracuje z czasopismem „ArtPapier”. Jego teksty były publikowane w „Dwutygodniku”, „Krytyce literackiej” i „Fabulariach”. W Teatrze Czwarta Scena zaprezentowano jego dramat Dobra (reż. Mateusz Znaniecki, 2020). W 2021 r. został stypendystą Miasta Bytomia.
 

REŻYSERIA
CZYTANIA PERFORMATYWNEGO

Tyburski-Maciej-SZKOLA-FILMOWA
MACIEJ
TYBURSKI
Student 4 roku reżyserii filmowej i tv Szkoły Filmowej w Łodzi. Urodził się w miasteczku Ithaca i życie dzieli między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, kurs DOK PRO w Wajda School, uczęszczał na University of Southern California. Realizuje filmy dokumentalne i komercyjne, od kilku lat reżyseruje dokument o znaczeniu tożsamości we współczesnym świecie, kręcony w Warszawie i Paryżu. Jest wolontariuszem i aktywistą.

rrwe
MARCJANNA
LELEK
 Studentka 4 roku reżyserii filmowej i tv Szkoły Filmowej w Łodzi.
Od 8 roku życia pracowała jako aktorka serialu M JAK MIŁOŚĆ, ma też doświadczenie pracy aktorskiej w teatrach amatorskich.


AGENCJA DRAMATU I TEATRU

Założona przez Elżbietę Manthey (absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego, kulturoznawstwa, specjalizacji teatrologia), od 1995 roku promuje współczesną dramaturgię w środowisku teatralnym, w Polsce i za granicą. W zbiorach ADiTu znajdują się wybitne sztuki polskich i zagranicznych autorów w profesjonalnych przekładach literackich, wystawiane na scenach teatrów, uznane przez krytykę i cieszące się zainteresowaniem publiczności. Istotnym obszarem działalności ADiTu jest reprezentowanie autorów w zakresie praw autorskich osobistych i materialnych oraz profesjonalna opieka w tym obszarze. Służą również teatrom informacją o prawach autorskich do sztuk oraz konsultacjami w ich wyborze: formalnym, tematycznym, obsadowym. ADiT to także wydawnictwo, które ma na swoim koncie publikacje sztuk wybitnych autorów, między innymi Harolda Pintera, Jona Fossego, Hanocha Levina. ADiT wydało kilkadziesiąt antologii wybitnych autorów z wielu obszarów językowych. Współpracuje z instytutami kultury, m.in. z Austriackim Forum Kultury, Duńskim Instytutem Kultury czy Ambasadą Ukraińską oraz teatrami, jako częsty organizator prób czytanych i spotkań z autorami. Od 21 lat organizuje, wspólnie z Wydziałem Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej oraz Wydziałem Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, warsztaty DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU.

1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297