WARSZTATY
ADiT

KIEDY?

10 MAJA
WTOREK

G. 11:00 - 12:00

WARSZTATY ADiT 

dla studentów Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej oraz Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi.

SZKOŁA FILMOWA
W ŁODZI

Sala 135, bud. H


Agencja Dramatu i Teatru, założona przez Elżbietę Manthey (absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału kulturoznawstwa, specjalizacja – teatrologia), od 1995 roku promuje współczesną dramaturgię w środowisku teatralnym, w Polsce
i za granicą. W zbiorach ADiTu znajdują się wybitne sztuki polskich
i zagranicznych autorów w profesjonalnych przekładach literackich, wystawiane na scenach teatrów, uznane przez krytykę i cieszące się zainteresowaniem publiczności. Istotnym obszarem działalności ADiTu jest reprezentowanie autorów w zakresie praw autorskich osobistych i materialnych oraz profesjonalna opieka w tym obszarze. Służymy również teatrom informacją o prawach autorskich do sztuk oraz konsultacjami w ich wyborze: formalnym, tematycznym, obsadowym.

ADiT to także wydawnictwo, które ma na swoim koncie publikacje sztuk wybitnych autorów, między innymi Harolda Pintera, Jona Fossego, Hanocha Levina. ADiT wydało kilkadziesiąt antologii wybitnych autorów z wielu obszarów językowych. Jako częsty organizator prób czytanych i spotkań z autorami współpracujemy również w tym zakresie z instytutami kultury, m.in. z Austriackim Forum Kultury, Duńskim Instytutem Kutury czy Ambasadą Ukraińską oraz, rzecz jasna, z teatrami.

Od 13 lat organizujemy, wspólnie z Wydziałem Reżyserii Filmowej
i Telewizyjnej oraz Wydziałem Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi warsztaty DRAMAT W PROCESIE ROZWOJU.


Celem warsztatów jest włączenie autora, na zasadach partnerskich, w proces realizacji spektaklu (obecność autora na pierwszych próbach), rozwijanie w młodych twórcach teatralnych postaw szacunku dla praw autorskich w podejściu do tekstu współczesnego, przyzwyczajenie do komunikacji z autorem
na temat zmian w tekście, uczenie się wzajemnego zaufania,
które w czasach wszechogarniającej konkurencji ma znaczenie priorytetowe. Ważna jest również konfrontacja i wymiana doświadczeń podczas wspólnej pracy nad scenicznym kształtem tekstu dramatycznego na zasadzie partnerskiej pracy twórczej. Formuła warsztatów daje możliwość zainicjowania pracy nad powstaniem spektaklu teatralnego od momentu wyboru tekstu, poprzez twórczą dyskusję nad jego kształtem, po koncepcję scenicznej realizacji. 
W tym roku, biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie oraz wszystkie konsekwencje, które się z nią wiążą, punktem wyjścia czynimy dwa teksty współczesnych ukraińskich dramatopisarek, nad których ostatecznym kształtem scenicznym pracować będą wspólnie autorki, ukraińscy studenci Wydziału Reżyserii oraz studenci Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Młodzi reżyserzy Artem Rachkelyuk oraz Varvara Zarytzka zaproponują odczytanie dramatów: „Przez skórę” Natalii Błok oraz „Czas na pilates” Olgi Maciupy. Oba utwory opowiadają o tym jak funkcjonować w świecie naznaczonym wojennym okrucieństwem, jednocześnie nie tracąc nadziei i chęci do życia.
Po czytaniu zapraszamy na dyskusję, w której udział wezmą Olga Maciupa, tłumaczka dr Anna Korzeniowska-Bihun oraz Anastasiia Haishenets (Instytut Ukraiński).

ddUntitled-1

NATALIA BŁOK

Reżyserka, dramatopisarka, scenarzystka. Do marca 2022 przebywała w Ukrainie w Kijowie. Jej teksty były wielokrotnie nominowane do prestiżowych konkursów międzynarodowych
i krajowych: Tydzień sztuki aktualnej, Remarka (Didaskalia), Lubymowka, Festiwal Monodramów Batumi, Drama.UA (Lwów). Tłumaczono je na język polski, gruziński, niemiecki i rosyjski. Współzałożycielka Teatru Dramatopisarzy z siedzibą w Kijowie.
Teatr dramatopisarzy to projekt, która łączy 20 ukraińskich twórców teatralnych takich jak: Pawło Arje, Natalia Worożbyt, Olena Astasyeva, Ludmiła Tymoszenko, Anastasija Kosidij, Andrij Bondarenko. Teatr Dramatopisarzy to platforma do prezentacji wyszukiwanych tekstów dramatycznych, a także szkolenia
i wymiany doświadczeń dramaturgów.

ffUntitled-1

OLGA MACIUPA

Dramatopisarka, poetka, teatrolożka, reżyserka, uczestniczka
i organizatorka wielu projektów artystycznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie teatrologii – w 2017 roku obroniła
na Wydziale Humanistycznym UMCS pracę doktorską pt. "Z peryferii do centrum: wędrówki Obcego w najnowszym dramacie polskim" (promotor dr hab. Irina Lappo). Urodzona we Lwowie, od siedmiu lat mieszka w Lublinie. Jej sztuka "Czas na pilates" została opublikowana w wydanej przez ADiT antologii "Współczesna dramaturgia ukraińska. Od A do Ja".

ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (tytuł rozprawy doktorskiej: Dyskurs genderowy we współczesnej dramaturgii ukraińskiej). Autorka artykułów na temat teatru ukraińskiego w miesięczniku „Teatr" i publikacji naukowych o dramacie ukraińskim. Tłumaczka literatury ukraińskiej i filmów ukraińskich.

ANASTASIA HAISHENETS

Kierownik działu programowego Sztuk Performatywnych Instytutu Ukraińskiego. Koordynator programów artystycznych, członek grupy eksperckiej Ogólnoukraińskiego festiwalu-nagrody „GRA”, Nagrody Państwowej w dziedzinie sztuki teatralnej im. Lesa Kurbasa oraz czytelników Konkursu Dramatu Instytutu Ukraińskiego 2021.

logo_adit
1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297