AMATORKI

Reżyser: Kreacja zbiorowa pod opieką pedagogiczną Pawła Miśkiewicza

wg powieści Elfriede Jelinek
w przekładzie Anny Majkiewicz, Joanny Ziemskiej
Inscenizacja: Paweł Miśkiewicz
Asystentki: Aurora Lipartowska (IV r. WA), Nina Potapowicz (IV r. WA) oraz Klaudia Gębska (III r. WRD)
Kostiumy: Hanka Podraza
Muzyka: Rafał Mazur i Jakub Nowak (perkusja) oraz HEINZTRIO: Miłosz Markiewicz (klarnet), Michał Jan Meller (trąbka), Jan Cięciara (gitara)
Choreografia: Anna Obszańska
Przygotowanie wokalne: Justyna Motylska
Zdjęcia: Klaudyna Schubert
Animacje: Kuba Kotynia

OBSADA: 
Michalina Jakubiak, Nina Potapowicz Zuzanna Woźniak – BRIGITTE
Jan Cięciara, Miłosz Markiewicz, Michał Jan Meller – HEINZ
Aurora Lipartowska, Olga Wojtkowiak – PAULA
Jakub Cięciwa, Paweł Kruszelnicki – ERICH
Dusiek Olszański – SUZI 

SEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT ME
OPIS SPEKTAKLU
 „W uczuciu miłości nie ma nic nadnaturalnego, przeciwnie, przejawia się ono w postaci całego szeregu zjawisk zupełnie naturalnych, jakkolwiek zakochani nie chcą się z tem zgodzić. Mózg człowieka zawiera w sobie główny płciowy (seksualny) centr, od którego zależą centry drugorzędne, znajdujące się w mleczu pacierzowym, ale i centr główny, swoim porządkiem ulega wpływowi pobudek, działających na mlecz pacierzowy. (…) U natur wrażliwych i u ludzi z próżnym, niczem nie zajętym umysłem, centr płciowy wywiera gnębiący, niekiedy nawet tyranizujący wpływ na całe ich istnienie. Wpływa on na ich rozsądek i wyobraźnię, pobudza w nich koncepcje, należące do sfery erotycznej i skierowywa całą ich czynność mózgową do jednego celu; on ją seksualnie paraliżuje. (…) Będąc pobudzaną przez centr płciowy, cała czynność mózgowa osobnika skupia się na istocie kochanej, którą się widzi i uważa nie za taką, jaka jest w istocie, ale taką, jaka być powinna. Przedmiotem naszej miłości jest więc nic innego jak… manekin, ubrany i udrapowany podług naszego gustu.”

cytat za „Miłość”,  tł. W.L., wyd. Warszawa 1903; fragment dzieła „Paradoxe” Maxa Simona Nordau (1849-1923) – węgierskiego filozofa i lekarza żydowskiego pochodzenia, wyd. Paryż 1885 

Czas trwania spektaklu: 3 godz., 10 min. (1 przerwa)
Kategoria wiekowa: 18+
005-MICHALINA_JAKUBIAK

MICHALINA JAKUBIAK

017-NINA_POTAPOWICZ

NINA POTAPOWICZ

020-ZUZANNA_WOcNIAK

ZUZANNA WOŹNIAK

002-JAN_CI®CIARA

JAN CIĘCIARA

014-MIuOSZ_MARKIEWICZ

MIŁOSZ MARKIEWICZ

015-MICHAu-JAN_MELLER

MICHAŁ JAN MELLER

013-AURORA_LIPARTOWSKA

AURORA LIPARTOWSKA

019-OLGA_WOJTKOWIAK

OLGA WOJTKOWIAK

003-JAKUB_CI®CIWA

JAKUB CIĘCIWA

010-PAWEu_KRUSZELNICKI

PAWEŁ KRUSZELNICKI

016-DUSIEK_OLSZA„SKI

DUSIEK OLSZAŃSKI

1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297