HAMLET

Reżyseria: Maciej Gorczyński

William Szekspir
Przekład: Stanisław Barańczak
Scenografia, kostiumy, reżyseria światła: Iwona Bandzarewicz
Muzyka: Jan Jakubik, współpraca Szantal Strzelińska i Antoni Włosowicz
Choreografia: Piotr Mateusz Wach
Inspiracje muzyczne: Lena Witkowska
Asystent reżysera: Jakub Santarosa
Asystentka choreografa: Maria Chojnacka
Inspicjent: Jakub Kondrat
Video:  Iwona Bandzarewicz, Artur Kujawa (,,Maroko”)
Inżynier wyobraźni: Konrad Krupiński
Fotosy: Iwona Bandzarewicz
Obraz na plakacie: Iwona Bandzarewicz

OBSADA: 
Maria Chojnacka – HAMLET, OFELIA
Dorota Goljasz – HAMLET, GERTRUDA
Szantal Strzelińska – HAMLET, DUCH, AKTORKA
Maksymilian Hojka – HAMLET, POLONIUSZ
Jan Jakubik – HAMLET, ROSENCRANTZ
Jakub Kondrat – HAMLET, LAERTES, AKTOR
Konrad Krupiński – HAMLET, GUILDENSTERN, GRABARZ
Jakub Santarosa – HAMLET, KLAUDIUSZ

SEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT ME
OPIS SPEKTAKLU
Na stypę u króla Klaudiusza przychodzi niczym chochoł w Weselu nie duch, ale dusza ojca. Jej obecność odczuwa tylko Hamlet, zbuntowany chłopak, odrzucony przez matkę następca tronu, rozdarty między miłością do Ofelii i żałobą po śmierci ojca. Hamlet odczytuje znaki przekazywane przez zjawę, rozpoczynając, kolejny raz, mityczną opowieść Szekspira. Jednocześnie świat spektaklu rozpada się podobnie jak osobowość Hamleta.
Każdy z przedstawionych w spektaklu Hamletów reprezentuje inną dominującą cechę tej archetypowej postaci, od bezpardonowej bezwzględności do anarchicznego poczucia humoru.
W odwróconym świecie „Hamleta” normalność staje się symptomem choroby, szaleństwo zaś – próbą przywrócenia sprawiedliwości, walką o wolność i samoświadomość. Prowokacyjna obecność Hamletów staje się dla pozostałych postaci wyrzutem sumienia i zadrą. Przynosi również nieszczęście, co przedstawiamy w rozbudowanym wątku Ofelii.
Teatr w rozumieniu „Hamleta” jest zwierciadłem podstawionym naturze. Dlatego nasz Hamlet korzystając z chwytów i języka teatru postdramatycznego, kieruje autorefleksyjne spojrzenie na formę spektaklu dyplomowego. Zadaje pytanie o sprawczość i siłę teatru.
Maciej Gorczyński

W spektaklu wykorzystano:
Wiersz „Prolog/dziesięć ostatnich dni życia poety” Jakuba Santarosy do muzyki Jana Jakubika
Wiersz „Tato” Konrada Krupińskiego do muzyki Jana Jakubika 

Czas trwania: 2 godz., 40 min. (15 minut przerwy)
002-Maria_Chojnacka

MARIA CHOJNACKA

003-Dorota_Goljasz

DOROTA GOLJASZ

013-Szantal_Strzeli‰ska

SZANTAL STRZELIŃSKA

005-Maksymilian_Hojka

MAKSYMILIAN HOJKA

007-Jakub-Jakubik

JAN JAKUBIK

008-Jakub_Kondrat

JAKUB KONDRAT

009-Kondrad_Krupi‰ski

KONRAD KRUPIŃSKI

011-Jakub_Santarosa

JAKUB SANTAROSA

1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297