WORK ON IT!

Reżyser: Tomasz Cymerman

Choreograf: Anna Krysiak
Muzyka: Kamil Pater
Asystentka choreografki: Natalia Dinges
Kostiumy: Tomasz Cymerman i zespół
Tekst: Tomasz Cymerman i zespół
Realizacja światła: Michał Wawrzyniak
Realizacja dźwięku: Kamil Pater/Tomasz Bienek
Koordynacja, promocja: Alicja Kubies, Julia Kędzia

OBSADA: 
Maria Błęka, Gabriela Chojecka, Joanna Dębska, Andżelika Fafanów, Aleksandra Heral, Magdalena Kawecka, Michał Konopka, Marika Kornacka, Antoni Kudelko, Sandra Marmon, Adrianna  Helena Mrowiec, Szymon Szymański, Aniela Turkot, Zofia Wojtkowska, Zofia Żwirblińska

SEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT ME
OPIS SPEKTAKLU
Spektakl dyplomowy „WORK ON IT!” w reżyserii Tomasza Cymermana, choreografii Anny Krysiak i z muzyką Kamila Patera będzie prezentacją umiejętności aktorskich i tanecznych piętnastu studentek i studentów Wydziału Teatru Tańca. Jego forma  nawiązuje do estetyki auto-teatru, więc z definicji gra z elementami biograficznymi studentek i studentów po to, by opowiedzieć szerszą historię lęków i obaw związanych z walką o własną tożsamość. Prawda i fałsz, doświadczenia i fantazje, ruch i jego brak splatają się tu w jedną nierozerwalną całość. Spektakl nie udaje, że z założenia tworzony jest w innym celu niż po to, by zamknąć okres szkolny w biografii osób tańczących i równocześnie, by rozpocząć w ich życiu zupełnie nowy etap – nieokreślony. I jako taki będzie mówić o tym wprost.
 
Czas trwania spektaklu: 1 godz., 50 min.
Kategoria wiekowa 16+
001-MARIA_Bu®KA

MARIA BŁĘKA

002-GABRIELA_CHOJECKA

GABRIELA CHOJECKA

003-JOANNA_D®BSKA

JOANNA DĘBSKA

005-ANDΩELIKA_FAFAN‡W

ANDŻELIKA FAFANÓW

004-ALEKSANDRA_HERAL

ALEKSANDRA HERAL

006-MAGDALENA_KAWECKA

MAGDALENA KAWECKA

007-MICHAu_KONOPKA

MICHAŁ KONOPKA

008-MARIKA_KORNACKA

MARIKA KORNACKA

009-ANTONI_KUDELKO

ANTONI KUDELKO

010-SANDRA_MARMON

SANDRA MARMON

011-ADRIANNA_MROWIEC

 ADRIANNA  HELENA MROWIEC

012-SZYMON_SZYMA„SKI

SZYMON SZYMAŃSKI

014-ANIELA_TURKOT

ANIELA TURKOT

015-ZOFIA_WOJTKOWSKA

ZOFIA WOJTKOWSKA

016-ZOFIA_ΩWIRBLI„SKA

ZOFIA ŻWIRBLIŃSKA

1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297