ZOSTAĆ AKTOREM

SEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT MESEMPLICE MARQUEE — CLICK TO EDIT ME
OPIS
Film dokumentalny ukazujący drogę jaką musi przebyć student w procesie nauczania. Kamera towarzyszy kandydatom na studia podczas egzaminów wstępnych, na zajęciach z wybranych przedmiotów jak np.: formy filmowe i teatralne w aktorstwie współczesnym, technika ruchu scenicznego, Impostacja, sceny klasyczne, improwizacje, przygotowanie ról w przedstawieniach dyplomowych. Pokazuje proces zmian jakie zachodzą w młodych ludziach, którzy pod wpływem doświadczonych pedagogów zaczynają rozumieć czym jest aktorstwo.

Reżyseria: Karol Włudarczyk, Barbara Fronc
1 godz., 30 min.
1
2-1
3-1
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-1
36
37
38
39
40
plakat_fundusz_celowy_420x297